Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν συμβάλεστε ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από το σύμφωνο αγοράς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να αναφέρετε κανέναν λόγο. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα ή σχεδιάζονται αποκλειστικά για εσάς κατόπιν εντολής σας ή αποτελούν ειδικές παραγγελίες πάσης φύσης.

Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται εγγράφως από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή ή έλεγχο των αγαθών ή, σε περίπτωση παραγγελίας πολλαπλών αγαθών που παραδίδεται μεμονωμένα, μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υποδεικνύεται από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή ή έλεγχο του αγαθού που παραδόθηκε τελευταίο.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντάς μας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: orders[at]loveboom[dot]gr, συμπεριλαμβανομένης μιας αμετάκλητης δήλωσης σχετικά με την υπαναχώρηση. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α, ωστόσο, η χρήση αυτού του υποδείγματος δεν είναι υποχρεωτική.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της παραπάνω περιόδου υπαναχώρησης.

Επιπτώσεις υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από το σύμφωνο αγοράς, θα σας επιστρέψουμε την καθαρή αξία των προϊόντων της αγοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς. Στο ποσό της επιστροφής δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής (υπηρεσίες courier). Η επιστροφή του ποσού θα γίνει με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε. Θα είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από τη χρήση των αγαθών πέραν της απολύτως απαραίτητης για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Στις περιπτώσεις που κατά την παράδοση το προϊόν δεν είναι όπως περιγράφεται στο σύμφωνο αγοράς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στέλνοντας email στο orders[at]loveboom[dot]gr, αναφέροντας τα στοιχεία του προϊόντος, το ελάττωμα που έχετε διαπιστώσει κι επισυνάπτοντας τη σχετική απόδειξη αγοράς. Επίσης είστε υπεύθυνοι να αποστείλετε μέσω courier το ελαττωματικό προϊόν στην έδρα της εταιρείας μας.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και εφόσον προκύπτει ελάττωμα θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε επιστροφή του ποσού που έχετε καταβάλει ή αντικατάσταση του προϊόντος (σε περίπτωση διαθεσιμότητας). Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, τα ποσά που καταβλήθηκαν από εσάς για το προϊόν θα επιστραφούν πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά.