1. Εισαγωγή
  Αυτό το έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου (https://www.loveboom.gr) (εφεξής «Ιστότοπος») και την αγορά αντικειμένων μέσω αυτού του Ιστότοπου (εφεξής «Όροι»), ο οποίος λειτουργεί από την επιχείρηση με την εμπορική επωνυμία «Loveboom» (εφεξής «Εταιρεία»), με έδρα την Κηφισιά, Οπλαρχηγού Αραβοσιτά 7.
  Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους Όρους προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Η χρήση αυτού του Ιστότοπου προϋποθέτει και συνεπάγεται την αναμφισβήτητη αποδοχή των Όρων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους Όρους, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση και την πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο.
  Οι Όροι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς και το εκάστοτε επικαιροποιημένο έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στον παρόντα Ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να τους συμβουλεύεστε τακτικά.
  Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικότερα από τις νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πνευματική ιδιοκτησία, όπως ισχύουν την εκάστοτε περίοδο.
 2. Χρήση της ιστοσελίδας μας
  Όλοι οι χρήστες αυτού του Ιστότοπου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο αποκλειστικά με νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες αναλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  Να μην κάνουν ψευδείς παραγγελίες ή παραγγελίες που ενέχουν δόλο. Εάν εύλογα θεωρηθεί πως μια τέτοια παραγγελία έχει υποβληθεί, θα την ακυρώσουμε και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας.
  Να μην δημοσιεύουν, στείλουν μέσω email ή μεταδώσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  Να μην παραπλανούν κανένα τρίτο μέρος σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου και να μην βλάπτουν με κανέναν τρόπο τη φήμη μας ή τη φήμη τρίτων.
  Να μην θέτουν σε κίνδυνο με κανέναν τρόπο την ασφάλεια αυτού του ιστότοπου και να μην εμποδίζουν οποιονδήποτε άλλο χρήστη να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο.
  Να μην δημιουργούν ή μεταφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε υλικό οποιασδήποτε φύσης που περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή άλλα αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, βλάβη ή καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  Να μην παρέχουν εσκεμμένα ανακριβή στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία.

Όταν κάνετε μια παραγγελία σε αυτόν τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι είστε άνω των 14 ετών και δικαιούστε νομικά να συνάψετε συμβάσεις.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης που είναι παράνομη ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, θα έχετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί από αυτή τη χρήση.

 1. Τοποθέτηση παραγγελίας
  Για να κάνετε μια παραγγελία, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής αγοράς. Συγκεκριμένα, αφού επιλέξετε όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, τα προϊόντα θα προστεθούν στο καλάθι σας και το επόμενο βήμα θα είναι η επεξεργασία της παραγγελίας και η πληρωμή. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που ζητούνται σε κάθε βήμα. Αφού το κάνετε αυτό, θα λάβετε ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας δεν οδηγεί σε σύναψη συμφώνου αγοράς μεταξύ μας έως ότου η παραγγελία σας γίνει ρητά αποδεκτή από εμάς. Με την αποδοχή της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα e-mail σχετικά με την έγκριση της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της παραγγελίας σας και των πληροφοριών αποστολής.
 2. Διαθεσιμότητα των προϊόντων
  Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ως εκ τούτου, εάν υπάρχουν δυσκολίες σχετικά με την προμήθεια προϊόντων ή δεν υπάρχουν άλλα είδη στο απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας προτείνουμε υποκατάστατα προϊόντα ίδιας ή παρόμοιας ποιότητας και αξίας που μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε κάποιο υποκατάστατο προϊόν, θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό έχετε ήδη πληρώσει για τα μη διαθέσιμα προϊόντα.
 3. Απόρριψη παραγγελίας
  Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επεξεργαστούμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, ενδέχεται να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να απορρίψουμε μια παραγγελία. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν γίνει αποδεκτή αλλά ο λογαριασμός σας έχει ήδη χρεωθεί, θα σας επιστραφεί πλήρως το ποσό της χρέωσης. Εκτός από αυτή την αποζημίωση, δεν δημιουργείται καμία ευθύνη έναντι εσάς ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την απόρριψη μιας παραγγελίας.
 4. Διανομή
  Λαμβάνοντας υπόψη τον Όρο 4 παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και εκτός από έκτακτες περιστάσεις, θα προσπαθήσουμε να σας παραδώσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο email έγκρισης της παραγγελίας σας ή, εάν δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του εκτιμώμενου χρονικού πλαισίου που αναφέρεται κατά την επιλογή του τρόπου παράδοσης και, σε κάθε περίπτωση, εντός μέγιστης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους όπως η εξατομίκευση των προϊόντων, η εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων ή η ζώνη παράδοσης. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσουμε να τηρήσουμε το αναγραφόμενο χρονοδιάγραμμα, θα σας ενημερώσουμε για αυτήν την κατάσταση και θα σας δώσουμε την επιλογή να συνεχίσετε με την αγορά, να ορίσετε νέα ημερομηνία παράδοσης ή να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη αποζημίωση του ποσού που καταβάλατε.
 5. Μεταβίβαση κινδύνου και ιδιοκτησία προϊόντων
  Από τη στιγμή που εσείς, ή τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς, αποκτήσετε φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων η ευθύνη των προϊόντων, καθώς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτά, περνάει σε εσάς. Θα αποκτήσετε την κυριότητα των προϊόντων μόλις λάβουμε την πλήρη εξόφληση όλων των πληρωτέων ποσών για την αγορά τους, συμπεριλαμβανομένων των τελών παράδοσης.
 6. Τιμή και πληρωμή
  Η τιμή των προϊόντων σε ισχύ ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από την περίπτωση προφανούς λάθους. Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σωστές, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν εντοπίσουμε σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε την επιλογή να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, η παραγγελία θα θεωρηθεί ακυρωμένη και το ποσό που έχετε καταβάλει για την εν λόγω παραγγελία θα σας επιστραφεί πλήρως.Οι τιμές στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν ΦΠΑ, αλλά δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή.
 7. Πολιτική επιστροφής προϊόντων
 • 9.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης
  Εάν συμβάλεστε ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από το σύμφωνο αγοράς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να αναφέρετε κανέναν λόγο. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα ή σχεδιάζονται αποκλειστικά για εσάς κατόπιν εντολής σας ή αποτελούν ειδικές παραγγελίες πάσης φύσης.
  Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται εγγράφως από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή ή έλεγχο των αγαθών ή, σε περίπτωση παραγγελίας πολλαπλών αγαθών που παραδίδεται μεμονωμένα, μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υποδεικνύεται από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή ή έλεγχο του αγαθού που παραδόθηκε τελευταίο.
  Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντάς μας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: orders[at]loveboom[dot]gr, συμπεριλαμβανομένης μιας αμετάκλητης δήλωσης σχετικά με την υπαναχώρηση. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α, ωστόσο, η χρήση αυτού του υποδείγματος δεν είναι υποχρεωτική.
  Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της παραπάνω περιόδου υπαναχώρησης.
 • 9.2 Επιπτώσεις υπαναχώρησης
  Εάν υπαναχωρήσετε από το σύμφωνο αγοράς, θα σας επιστρέψουμε την καθαρή αξία των προϊόντων της αγοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς. Στο ποσό της επιστροφής δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής (υπηρεσίες courier). Η επιστροφή του ποσού θα γίνει με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.
  Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε. Θα είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από τη χρήση των αγαθών πέραν της απολύτως απαραίτητης για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.
 • 9.3 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
  Στις περιπτώσεις που κατά την παράδοση το προϊόν δεν είναι όπως περιγράφεται στο σύμφωνο αγοράς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στέλνοντας email στο orders[at]loveboom[dot]gr, αναφέροντας τα στοιχεία του προϊόντος, το ελάττωμα που έχετε διαπιστώσει κι επισυνάπτοντας τη σχετική απόδειξη αγοράς. Επίσης είστε υπεύθυνοι να αποστείλετε μέσω courier το ελαττωματικό προϊόν στην έδρα της εταιρείας μας.
  Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και εφόσον προκύπτει ελάττωμα θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε επιστροφή του ποσού που έχετε καταβάλει ή αντικατάσταση του προϊόντος (σε περίπτωση διαθεσιμότητας). Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, τα ποσά που καταβλήθηκαν από εσάς για το προϊόν θα επιστραφούν πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά.
 1. Χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου
  Όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κειμένων, των σχεδίων, των γραφιστικών, των λογότυπων, των εικονιδίων, των εικόνων, των ηχητικών αποσπασμάτων, των λήψεων, των διεπαφών, του κώδικα και του λογισμικού, καθώς και η επιλογή και η διαρρύθμισή τους), ανήκει αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας ή των παρόχων περιεχομένου του και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους ισχύοντες νόμους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα τροποποιήσετε ή διαγράψετε ή χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικό σήμα ή άλλη σημείωση ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στο υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση, αντιγράφετε, κατεβάζετε ή εκτυπώνετε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τροποποίησης, διανομής, απόδοσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης, αδειοδότησης, αντίστροφης μηχανικής, μεταφοράς, μεταπώλησης ή δημιουργίας παράγωγων έργων από οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον ιστότοπο ή η χρήση του Ιστότοπου για σκοπούς ανταγωνιστικούς προς το κατάστημά της Εταιρείας, απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
  Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς εκτός από τους σκοπούς εκτέλεσης του συμφώνου αγοράς.
  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή οποιοδήποτε λογισμικό που προορίζεται ή με την πρόθεση να βλάψει ή να παρέμβει στη σωστή λειτουργία αυτού του Ιστότοπου ή να υποκλέψει κρυφά οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες από αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν πρέπει, τέλος, να διακόψετε ή να επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο.
 2. Πνευματική ιδιοκτησία
  Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ιδιοκτησία του καταστήματος της Εταιρείας. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού του Ιστότοπου επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης της Εταιρείας μας. Τα λογότυπα, τα σχέδια, οι διαφημίσεις και οι εικόνες που περιγράφονται και/ή εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να διέπονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας ή άλλου τρίτου μέρους. Καμία άδεια δεν χορηγείται σε σχέση με αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενό του, καθώς και η επιλογή και η διευθέτησή του, προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 3. Ιοί, πειρατεία και άλλες επιθέσεις υπολογιστών ή κυβερνοεπιθέσεις
  Δεν πρέπει να κάνετε αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου εισάγοντας σκόπιμα έναν ιό ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή οποιοδήποτε επιβλαβές υλικό. Δε θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο θεωρείται παράβαση, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες κανονισμούς. Ομοίως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο, η εξουσιοδότηση χρήσης του Ιστότοπου θα αναστέλλεται αμέσως.
  Δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που ενδεχομένως προκύψει από ιό ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές υλικό στον υπολογιστή, στον εξοπλισμό πληροφορικής, στα δεδομένα ή στο υλικό σας ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου ή άλλων ιστότοπων στους οποίους σας ανακατευθύνει αυτός ο Ιστότοπος.
 4. Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα μας
  Το κατάστημά μας δεν φέρει καμία ευθύνη που να σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από τον Ιστότοπο. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο εκτός αυτού του Ιστότοπου, το κατάστημά μας δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Ένας σύνδεσμος προς οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι το κατάστημά μας εγκρίνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
 5. Αποζημίωση
  Οφείλετε να αποζημιώσετε το κατάστημά μας έναντι κάθε αξίωσης, ζημίας, εξόδου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αμοιβής δικηγόρου, που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου κατά τρόπο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους και/ή τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
 6. Υποβολές χρηστών
  Όλα τα σχόλια, οι ανατροφοδοτήσεις, οι προτάσεις, οι ιδέες και άλλες υποβολές που γνωστοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται στο κατάστημά μας μέσω αυτού του Ιστότοπου ή γνωστοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται με άλλο τρόπο σχετιζόμενου με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (συλλογικά “Σχόλια”) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους, καθώς και με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Συμφωνείτε ότι τα Σχόλια που υποβάλλονται από εσάς στο κατάστημά μας δεν θα παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, του απορρήτου ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα Σχόλια που υποβάλλονται από εσάς στον Ιστότοπο δε θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό. Είστε και θα παραμείνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα Σχόλια που υποβάλλονται από εσάς μέσω της χρήσης αυτού του Ιστότοπου.
 7. Γραπτή επικοινωνία
  Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή τις ειδοποιήσεις που σας στέλνουμε να είναι σε γραπτή μορφή. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας μαζί μας θα είναι ηλεκτρονική. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις σε αυτόν τον Ιστότοπο. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και αποδέχεστε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλες επικοινωνίες που σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις της γραπτής επικοινωνίας. Αυτή η προϋπόθεση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας όπως αναγνωρίζονται από το νόμο.
  Αντίστοιχα, αποδέχεστε να λαμβάνετε τα παραστατικά πώλησης, αποδείξεις και τιμολόγια λιανικής και χονδρικής πώλησης, σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά. Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε θα σας προωθήσουμε τα αντίστοιχα παραστατικά σε έντυπη μορφή.
 8. Γεγονότα ανωτέρας βίας
  Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν μη συμμόρφωση ή καθυστέρηση συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε βάσει των παρόντων Όρων, όταν αυτή η μη συμμόρφωση προκαλείται από γεγονότα που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας (“Ανωτέρα Βία”). Η Ανωτέρα Βία περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, γεγονός, αποτυχία άσκησης, παράλειψη ή ατύχημα που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:
 • Απεργία ή άλλες μορφές διαμαρτυρίας.
 • Εμφύλια αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή τρομοκρατική απειλή, πόλεμος (κηρυγμένος ή όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.
 • Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, κατάρρευση, επιδημία, πανδημία ή οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή.
 • Αδυναμία χρήσης τρένων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανοκίνητων μεταφορών ή άλλων μέσων μεταφοράς, δημόσιων ή ιδιωτικών.
 • Αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • Πράξεις, διατάγματα, νομοθεσία, κανονισμοί ή περιορισμοί οποιασδήποτε κυβέρνησης ή δημόσιας αρχής.
 • Απεργία, αστοχία ή ατύχημα σε θαλάσσια ή ποτάμια μεταφορά (μέσα και υποδομές), ταχυδρομική μεταφορά (μέσα και υποδομές), ή οποιοδήποτε άλλο είδος μεταφοράς (μέσα και υποδομές).

Οι υποχρεώσεις μας θα ανασταλούν για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνει χώρα ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό της κατάστασης της Ανωτέρας Βίας και για τον μετριασμό των συνεπειών της ανάλογα με τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

 1. Ρήτρα μερικής ακυρότητας
  Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κηρυχθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.
 2. Το δικαίωμά μας να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους
  Έχουμε το δικαίωμα να επανεξετάσουμε και να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Υπόκεισθε στους παρόντες Όρους όπως ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες θα πραγματοποιείται αναδρομική εφαρμογή ενός όρου σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 3. Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία
  Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και η τοποθέτηση παραγγελιών μέσω της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας διέπονται από την ελληνική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Εάν συνάψετε ως καταναλωτής μια σύμβαση με την Εταιρεία, κανένας από τους Όρους δεν επηρεάζει τα δικαιώματα σας, όπως αυτά αναγνωρίζονται σε οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους καταναλωτές.
 4. Σχόλια και προτάσεις
  Τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με αυτούς τους Όρους ή σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info[at]loveboom[dot]gr.
  Εάν έχετε πραγματοποιήσει ηλεκτρονική αγορά μέσω της ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 δικαιούστε να προβείτε σε εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω της σχετικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας!
Τελευταία ενημέρωση 01/11/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης από σύμφωνο αγοράς
(Μπορείτε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε αυτήν τη φόρμα εάν θέλετε να υπαναχωρήσετε από ένα σύμφωνο αγοράς)
Προς: «Loveboom E.E.», που εδράζεται στην Κηφισιά, Οπλαρχηγού Αραβοσιτά 7.
Με το παρόν ειδοποιώ ότι υπαναχωρώ από το σύμφωνο αγοράς των ακόλουθων αγαθών:
Όνομα καταναλωτή:
Διεύθυνση καταναλωτή:
Ημερομηνία παραγγελίας:
Αριθμός παραγγελίας:
Ημερομηνία παραλαβής:
Υπογραφή καταναλωτή:
Ημερομηνία: